Wartość prawdy serii jest niejednoznaczna. Użyj a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() lub a.all()

| | | | | | | | |

Mam problem z filtrowaniem ramki danych wyników za pomocą warunku lub. Chcę, aby mój wynik df wyodrębnił wszystkie wartości kolumny zmienna, które są powyżej 0,25 i poniżej -0,25.

Ta logika poniżej daje mi niejednoznaczną wartość prawdy jednak działa, gdy podzielę to filtrowanie na dwie oddzielne operacje. Co tu się dzieje? nie wiem, gdzie użyć sugerowanych a.empty(), a.bool(), a.item(),a.any() lub a.all().

wynik = wynik[(wynik["zmienna"] > 0,25) lub (wynik["zmienna"] <-0,25)]