Jak podzielić/podzielić zestaw danych na zestawy danych treningowych i testowych, np. w celu weryfikacji krzyżowej?

| | | | | | | | | |

Jaki jest dobry sposób na losowe dzielenie tablicy NumPy na zestaw danych do trenowania i testowania/walidacji? Coś podobnego do funkcji cvpartition lub crossvalind w Matlabie.