Jak sprawdzić, które kolumny zawierają dowolną wartość NaN w ramce danych Pandas?

| | | |

Mając ramkę danych pandy zawierającą możliwe wartości NaN rozrzucone tu i tam:

Pytanie: Jak określić, które kolumny zawierają wartości NaN? W szczególności, czy mogę uzyskać listę nazw kolumn zawierających NaN?