Dlaczego python setup.py podaje nieprawidłowe polecenie „bdist_wheel” w Travis CI?

| | | | | | | | | | | | | |

Mój pakiet Pythona ma plik setup.py, który dobrze się buduje lokalnie na Ubuntu Trusty i na nowej maszynie wirtualnej Vagrant Ubuntu Trusty, gdy udostępniam go w następujący sposób:

 sudo apt-get install python python-dev --force-yes --assume-yes --fix-broken curl --silent --show-error --retry 5 https://bootstrap.pypa.io/get-pip .py | sudo python2.7 sudo -H pip install setuptools wheel virtualenv --upgrade 

Ale kiedy robię to samo na Travis CI Trusty Beta VM:

 - sudo apt-get install python python-dev --force-yes --assume-yes --fix-broken - curl --silent --show-error --retry 5 https://bootstrap.pypa.io/get -pip.py | sudo python2.7 - sudo -H pip install setuptools wheel virtualenv --upgrade 

Otrzymuję:

python2.7 setup.py bdist_wheel użycie: konfiguracja .py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...] lub: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...] lub: setup.py --help-commands lub: setup.py cmd - -błąd pomocy: nieprawidłowe polecenie „bdist_wheel” 

To Dlaczego nie mogę utworzyć koła w Pythonie? jest powiązane, ale pamiętaj, że instaluję koło i aktualizuję narzędzia konfiguracji.