Jak ustawić adaptacyjną szybkość uczenia się dla GradientDescentOptimizer?

| | | | | |

Używam TensorFlow do trenowania sieci neuronowej. Oto jak inicjuję GradientDescentOptimizer:

init = tf.initialize_all_variables() sess = tf.Session() sess.run(init) mse = tf. Reduce_mean(tf.square(out - out_)) train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.3).minimize(mse) 

Rzecz w tym, że nie wiem jak ustawić regułę aktualizacji dla szybkości uczenia się lub wartości zaniku dla tego.

Jak mogę tutaj użyć adaptacyjnej szybkości uczenia się?