Tworzenie mapy termicznej 2D za pomocą Matplotlib

| | | | | | |

Korzystając z Matplotlib, chcę wykreślić mapę termiczną 2D. Moje dane to tablica n-by-n Numpy, każda o wartości od 0 do 1. Tak więc dla elementu (i, j) tej tablicy chcę wykreślić kwadrat na współrzędnej (i, j) w moim mapa cieplna, której kolor jest proporcjonalny do wartości elementu w tablicy.

Jak mogę to zrobić?