Pobierasz dzisiejszą datę w RRRR-MM-DD w Pythonie?

| | | | | | |

Używam:

str(datetime.datetime.today()).split()[0] 

by zwrócić dzisiaj” s data w formacie RRRR-MM-DD.

Czy istnieje mniej surowy sposób na osiągnięcie tego?