Dlaczego warto używać pip zamiast easy_install?

| | | | | | | | | | |

tweet brzmi:

Nie używaj easy_install, chyba że lubisz dźgać się w twarz. Użyj pip.

Dlaczego używać pip zamiast easy_install? Czy nie głównie wina PyPI i autorów pakietów? Jeśli autor prześle tarball crap source (np. brakujące pliki, brak pliku setup.py) do PyPI, zarówno pip, jak i easy_install zakończą się niepowodzeniem. Poza kosmetycznymi różnicami, dlaczego ludzie Pythona (jak w powyższym tweecie) wydają się silnie faworyzować pip nad easy_install?

(Załóżmy, że mówimy o easy_install z pakietu Distribute, który jest utrzymywany przez społeczność)