Dlaczego użycie from __future__ import print_function przerywa drukowanie w stylu Python2?

| | | | | | | | | |

Jestem nowy w programowaniu w Pythonie i próbuję drukować z separatorem i końcem, ale nadal powoduje to błąd składni.

Używam Pythona 2.7.

Oto mój kod:

from __future__ import print_function import sys, os, time for x in range (0,10): print x, sep=" ", end="" time.sleep(1) 

A oto błąd:

$ python2 xy.py Plik "xy.py", wiersz 5 drukuj x, sep=" ", end="" ^ SyntaxError: nieprawidłowa składnia $