Pytonowe pandy zastępują nagłówek górnym rzędem

| | | | | |

Obecnie mam ramkę danych, która wygląda tak:

 Bez nazwy: 1 Bez nazwy: 2 Bez nazwy: 3 Bez nazwy: 4 0 Numer próbki Numer grupy Nazwa próbki Nazwa grupy 1 1,0 1,0 s_1 g_1 2 2.0 1.0 s_2 g_1 3 3.0 1.0 s_3 g_1 4 4.0 2.0 s_4 g_2 

Szukam sposobu na usunięcie wiersza nagłówka i uczynienie pierwszego wiersza nowym wierszem nagłówka, więc nowy dataframe wyglądałby tak:

 Numer próbki Numer grupy Nazwa próbki Nazwa grupy 0 1.0 1.0 s_1 g_1 1 2.0 1.0 s_2 g_1 2 3.0 1.0 s_3 g_1 3 4.0 2.0 s_4 g_2 

Próbowałem rzeczy w stylu if "Unnamed" w df.columns: następnie utwórz ramkę danych bez nagłówka df.to_csv(newformat,header=False, index=False), ale wydaje mi się, że nigdzie mi się nie udaje.