Jak usunąć/skasować folder, który nie jest pusty?

| | | | | | | |

Otrzymuję komunikat o błędzie „odmowa dostępu”, gdy próbuję usunąć folder, który nie jest pusty. W mojej próbie użyłem następującego polecenia: os.remove("/folder_name").

Jaki jest najskuteczniejszy sposób usuwania/kasowania folderu/katalogu, który nie jest pusty?