Czy możliwe jest użycie „else” w zrozumieniu listy?

| | | | | | | |

Oto kod, który próbowałem przekształcić w listę składaną:

table = "" dla indeksu w xrange(256): if index w ords_to_keep: table += chr(index ) else: table += replace_with 

Czy istnieje sposób dodania instrukcji else do tego rozumienia?

table = "".join(chr( index) dla indeksu w xrange(15) if index w ords_to_keep)