Usuwanie wielu kolumn na podstawie nazw kolumn w Pandas

| | | | | | | | | | | |

Mam pewne dane, a po ich zaimportowaniu otrzymuję następujące niepotrzebne kolumny. Szukam łatwego sposobu na ich usunięcie

 „Bez nazwy: 24”, „Bez nazwy: 25", "Bez nazwy: 26", "Bez nazwy: 27", "Bez nazwy: 28", "Bez nazwy: 29", "Bez nazwy: 30", "Bez nazwy: 31", "Bez nazwy: 32", "Bez nazwy: 33" , "Bez nazwy: 34", "Bez nazwy: 35", "Bez nazwy: 36", "Bez nazwy: 37", "Bez nazwy: 38", "Bez nazwy: 39", "Bez nazwy: 40", "Bez nazwy: 41", " Bez nazwy: 42", "Bez nazwy: 43", "Bez nazwy: 44", "Bez nazwy: 45", "Bez nazwy: 46", "Bez nazwy: 47", "Bez nazwy: 48", "Bez nazwy: 49", "Bez nazwy: 50", "Bez nazwy: 51", "Bez nazwy: 52", "Bez nazwy: 53", "Bez nazwy: 54", "Bez nazwy: 55", "Bez nazwy: 56", "Bez nazwy: 57", "Bez nazwy: 58" , "Unnamed: 59", "Unnamed: 60" 

Są one indeksowane przez 0-indeksowanie, więc spróbowałem czegoś takiego

 df.drop(df .columns[[22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,55]], axis=1, inplace=True) 

Ale to nie jest zbyt wydajne. Próbowałem napisać kilka pętli for, ale uderzyło mnie to jako złe zachowanie Pandy. Dlatego zadaję pytanie tutaj.

Widziałem kilka podobnych przykładów ( Upuść pandy z wieloma kolumnami), ale to nie odpowiada na moje pytanie.