Jak mogę bezpiecznie utworzyć katalog zagnieżdżony w Pythonie?

| | | | |

Jaki jest najbardziej elegancki sposób sprawdzenia, czy katalog, w którym ma zostać zapisany plik, istnieje, a jeśli nie, utwórz katalog za pomocą Pythona? Oto, co próbowałem:

import os ścieżka_pliku = „/mój/katalog/nazwapliku.txt” directory = os.path.dirname(file_path) try: os.stat(directory) z wyjątkiem: os.mkdir(directory) f = file(filename) 

Jakoś, przegapiłem os.path.exists (dzięki Kanji, Blair i Douglas). Oto, co mam teraz:

def sure_dir(ścieżka_pliku):katalog = os.path.dirname(ścieżka_pliku) jeśli nie os.path.exists(katalog): os.makedirs(katalog) 

Czy istnieje flaga „otwarte”, która powoduje, że dzieje się to automatycznie?