Autodok Sphinx nie jest wystarczająco automatyczny

| | | | | | |

Próbuję użyć Sphinxa do udokumentowania ponad 5000 wierszy projektu w Pythonie. Ma on około 7 podstawowych modułów. O ile wiem, aby korzystać z autodoc, muszę napisać taki kod dla każdego pliku w moim project:

.. automodule:: mods.set.tests :members: :show-inheritance: 

To zbyt żmudne, ponieważ mam wiele pliki.Byłoby znacznie łatwiej, gdybym mógł po prostu określić, że chcę, aby pakiet "mods" był udokumentowany.Sphinx mógłby wtedy rekursywnie przeglądać pakiet i tworzyć stronę dla każdego podmodułu.

Czy istnieje jakiś taka funkcja? Gdyby nie to, mógłbym napisać skrypt, który utworzy wszystkie pliki .rst, ale zajęłoby to dużo czasu.