Autodok Sphinx nie jest wystarczająco automatyczny

|

Próbuję użyć Sphinxa do udokumentowania ponad 5000 wierszy projektu w Pythonie. Ma on około 7 podstawowych modułów. O ile wiem, aby korzystać z autodoc, muszę napisać taki kod dla każdego pliku w moim project:

.. automodule:: mods.set.tests :members: :show-inheritance: 

To zbyt żmudne, ponieważ mam wiele pliki.Byłoby znacznie łatwiej, gdybym mógł po prostu określić, że chcę, aby pakiet "mods" był udokumentowany.Sphinx mógłby wtedy rekursywnie przeglądać pakiet i tworzyć stronę dla każdego podmodułu.

Czy istnieje jakiś taka funkcja? Gdyby nie to, mógłbym napisać skrypt, który utworzy wszystkie pliki .rst, ale zajęłoby to dużo czasu.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method