Czy istnieje sposób na usunięcie utworzonych zmiennych, funkcji itp. z pamięci interpretera?

| | | | | | | | | | | | | | | |

Od kilku dni szukam dokładnej odpowiedzi na to pytanie, ale nie mam nic dobrego. Nie jestem kompletnym początkującym w programowaniu, ale jeszcze nie na poziomie średniozaawansowanym.

Kiedy jestem w powłoce Pythona, wpisuję: dir() i Widzę wszystkie nazwy wszystkich obiektów w bieżącym zakresie (blok główny), jest ich 6:

["__builtins__", "__doc__", "__loader__", "__name__ ", "__package__", "__spec__"] 

Wtedy, kiedy deklaruję zmienną, na przykład x = 10, automatycznie dodaje się do tej listy obiektów pod wbudowanym modułem dir(), a kiedy ponownie wpiszę dir(), wyświetla się teraz:

[" __builtins__", "__doc__", "__loader__", "__name__", "__package__", "__spec__", "x"] 

To samo dotyczy funkcji, klas i tak dalej.

Jak usunąć wszystkie te nowe obiekty bez wymazywania standardowej 6, która była dostępna na początku?

Przeczytałem tutaj o „czyszczeniu pamięci”, „czyszczeniu konsoli” , który usuwa cały tekst z okna wiersza poleceń:

>>> import sys >>> clear = lambda: os.system("cls") >>> clear() 

Ale to wszystko nie ma nic wspólnego z tym, co próbuję osiągnąć, nie usuwa wszystkich używanych obiektów.