Dołączanie do listy w słowniku Pythona

| | | | | |

Czy istnieje bardziej elegancki sposób napisania tego kodu?

Co robię: mam klucze i daty. Do klawisza może być przypisanych wiele dat, więc tworzę słownik list dat, aby to przedstawić. Poniższy kod działa dobrze, ale miałem nadzieję na bardziej elegancką i Pythonową metodę.

dates_dict = dict() dla klucza, data w cur: if klucz w date_dict: date_dict[klucz].append(data) else: date_dict[key] = [data]  

Spodziewałem się, że poniższe działania będą działać, ale ciągle otrzymuję komunikat NoneType, który nie zawiera błędu dołączania atrybutów.

dates_dict = dict() dla klucza, data w cur: date_dict[key] = date_dict.get(key, []).append(data) 

To prawdopodobnie ma coś wspólnego z faktem, że

print([].append(1)) Brak 

ale dlaczego?