Prostszy sposób tworzenia słownika oddzielnych zmiennych?

| | |

Chciałbym móc uzyskać nazwę zmiennej w postaci ciągu, ale nie wiem, czy Python ma tak wiele możliwości introspekcji. Coś takiego:

>> > print(moja_zmienna.__nazwa__) "moja_zmienna" 

Chcę to zrobić, ponieważ mam kilka zmiennych, które chciałbym przekształcić w słownik, na przykład :

bar = True foo = Fałsz >>> my_dict = dict(bar=bar, foo=foo) >>> print my_dict {"foo": False, "bar": True} 

Ale chciałbym coś bardziej automatycznego niż to.

Python ma lokalne () i vars(), więc myślę, że jest na to sposób.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method