Jak sprawdzić, czy zmienna jest słownikiem w Pythonie?

| |

Jak można sprawdzić, czy zmienna jest słownikiem w Pythonie?

Chciałbym na przykład, aby przechodziła pętlą przez wartości w słowniku, aż znajdzie słownik. jeden, który znajdzie:

dict = {"abc": "abc", "def": {"ghi": "ghi", "jkl ": "jkl"}} for k, v in dict.iteritems(): if ###sprawdź, czy v jest słownikiem: for k, v in v.iteritems(): print(k, " ", v) else : print(k, " ", v)