Pycharm nie pokazuje fabuły

| | | | |

Pycharm nie pokazuje wykresu z następującego kodu:

importuj pandy jako pd import numpy jako np import matplotlib jako plt ts = pd.Series(np.random.randn(1000), index=pd.date_range("1/1/2000", period=1000)) ts = ts.cumsum() ts.plot() 

To, co się dzieje, to wyświetlenie okna krócej niż sekunda, a następnie ponownie znika.

Używając Pyzo IEP IDE (przy użyciu tego samego interpretera) w tym samym kodzie, co wykres pokazuje zgodnie z oczekiwaniami.

...Więc problem musi być z jakimś ustawieniem na Pycharm. Próbowałem używać zarówno python.exe, jak i pythonw.exe jako interpretera z tymi samymi wynikami.

To jest moje sys_info:

C:pyzo2014apythonw.exe -u C :Program Files (x86)JetBrainsPyCharm Community Edition 3.4.1helperspydevpydevconsole.py 57315 57316 Konsola PyDev: przy użyciu IPython 2.1.0import sys; print("Python %s na %s" % (sys.version, sys.platform)) Python 3.4. 1 |Continuum Analytics, Inc.| (domyślnie, 19 maja 2014, 13:02:30) [MSC v.1600 64 bit (AMD64)] na win32 sys.path.extend(["C:UsersRasmusPycharmProjects untitled2"]) In[3]: import IPython print(IPython.sys_info()) {"commit_hash": "681fd77", "commit_source": "instalacja", "default_encoding": "UTF-8", "ipython_path" : "C:pyzo2014alibsite-packagesIPython", "ipython_version": "2.1.0", "os_name": "nt", "platforma": "Windows-8-6.2.9200", "sys_executable ": "C:pyzo2014apythonw.exe", "sys_platform": "win32", "sys_version": "3.4.1 |Continuum Analytics, Inc.| (domyślnie, 19 maja 2014, " "13:02:30) [MSC v.1600 64-bitowy (AMD64)]"} 

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Pycharm nie pokazuje fabuły sprawdź inne tematy związane z _files.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2022. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Frank Krasiko

Berlin | 2022-11-28

Przygotowywałem się do mojej rozmowy o kodowaniu, dzięki za wyjaśnienie tego - Pycharm nie pokazuje fabuły w Pythonie nie jest najprostszy. Sprawdzane wczoraj, działa!

Anna OConnell

Massachussetts | 2022-11-28

Przygotowywałem się do mojej rozmowy o kodowaniu, dzięki za wyjaśnienie tego - Pycharm nie pokazuje fabuły w Pythonie nie jest najprostszy. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Xu Schteiner

Rome | 2022-11-28

Przygotowywałem się do mojej rozmowy o kodowaniu, dzięki za wyjaśnienie tego - Pycharm nie pokazuje fabuły w Pythonie nie jest najprostszy. Wrócimy jutro z informacją zwrotną

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically