Python nie może znaleźć modułu w tym samym folderze

| | |

Mój python jakoś nie może znaleźć żadnych modułów w tym samym katalogu. Co robię źle? (python2.7)

Więc mam jeden katalog „2014_07_13_test”, z dwoma plikami w nim:

  1. test.py
  2. hello.py

gdzie hello.py:

# !/usr/local/bin/python # -*- kodowanie: utf-8 -*- def hello1(): print "HelloWorld!" 

i test.py:

# !/usr/local/bin/python # -*- kodowanie: utf-8 -*- z hello import hello1 hello1() 

Nadal daje python ja

>>> Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik „<stdin>”, wiersz 1, w <module> Plik „<string>”, wiersz 4, w <module>ImportError: Brak modułu o nazwie cześć 

Co się dzieje?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method