bs4.FeatureNotFound: Nie można znaleźć konstruktora drzewa z żądanymi funkcjami: lxml. Czy musisz zainstalować bibliotekę parsera?

| | | | |
... zupa = BeautifulSoup(html, "lxml") Plik "/Library/Python/2.7/site-packages/bs4/__init__.py", wiersz 152, w __init__ % ";".join (funkcje)) bs4.FeatureNotFound: Nie można znaleźć narzędzia do budowania drzewa z żądanymi funkcjami: lxml. Czy musisz zainstalować bibliotekę parsera? 

Powyższe dane wyjściowe na moim terminalu. Jestem na Mac OS 10.7.x. Mam Pythona 2.7.1 i obserwuję ten samouczek, aby uzyskać Beautiful Soup i lxml, które zostały pomyślnie zainstalowane i działają z osobnym plikiem testowym znajduje się tutaj.W skrypcie Pythona, który powoduje ten błąd, umieściłem następujący wiersz: from pageCrawler import ComparePages A w pliku pageCrawler umieściłem następujące dwie linie: from bs4 import BeautifulSoup z adresu urllib2 import urlopen

Wszelką pomoc w ustaleniu, na czym polega problem i jak można go rozwiązać, byłoby bardzo mile widziane.

bs4.FeatureNotFound: Nie można znaleźć konstruktora drzewa z żądanymi funkcjami: lxml. Czy musisz zainstalować bibliotekę parsera? find: Questions

bs4.FeatureNotFound: Nie można znaleźć konstruktora drzewa z żądanymi funkcjami: lxml. Czy musisz zainstalować bibliotekę parsera? iat: Questions

Shop

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method