Python os.path.join w systemie Windows

| | | | | | | | | | | | | | |

Próbuję nauczyć się Pythona i tworzę program, który wygeneruje skrypt. Chcę użyć os.path.join, ale jestem dość zdezorientowany. Zgodnie z dokumentacją, jeśli powiem:

os.path.join("c:", "sourcedir") 

Otrzymuję "C:sourcedir". Zgodnie z dokumentacją jest to normalne, prawda?

Ale kiedy używam polecenia copytree, Python wyświetli je w żądany sposób, na przykład:

import Shutil src = os.path.join("c:", "src") dst = os.path.join("c:", "dst") Shutil.copytree(src, dst) 

Oto kod błędu, który otrzymuję:

 WindowsError: [Błąd 3] System nie może znaleźć określonej ścieżki: „C:src/*.*” 

Jeśli zawijam os.path.join z os.path.normpath otrzymuję ten sam błąd.

Jeśli ten os.path.join nie może być użyty w ten sposób, więc jestem zdezorientowany co do jego przeznaczenia.

Według stron sugerowanych przez Stack Overflow, ukośniki nie powinny być używane w łączeniu — to jest poprawne, zakładam ?