Sprawdź, czy ciąg zawiera tylko spacje

| | | | |

Jak mogę sprawdzić, czy ciąg zawiera tylko spacje?

Przykładowe ciągi:

  • ” „ (spacja, spacja, spacja)

  • ” „ (spacja, tabulator, spacja, znak nowej linii, spacja)

  • ” " (nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, tabulator, nowy wiersz)