pandy trójstronne łączenie wielu ramek danych na kolumnach

| | | | | | | | |

Mam 3 pliki CSV. Każda z nich ma pierwszą kolumnę jako (ciąg) imiona i nazwiska osób, podczas gdy wszystkie pozostałe kolumny w każdej ramce danych są atrybutami tej osoby.

Jak mogę „połączyć” wszystkie trzy dokumenty CSV, aby utworzyć jeden plik CSV, w którym każdy wiersz ma wszystkie atrybuty dla każdej unikalnej wartości nazwy ciągu osoby?

Funkcja join() w pandach określa, że potrzebuję multiindeksu, ale nie rozumiem, co ma wspólnego hierarchiczny schemat indeksowania z tworzeniem złączeń opartych na pojedynczym indeksie.