Wyłącz metodę w ViewSet, django-rest-framework

| | | | | | | | | | |

Zestawy widoków mają automatyczne metody wyświetlania, pobierania, tworzenia, aktualizowania, usuwania...

Chciałbym wyłączyć niektóre z nich oraz rozwiązanie, które wymyśliłem with prawdopodobnie nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ OPTIONS nadal określa je jako dozwolone.

Masz pomysł, jak zrobić to we właściwy sposób?

class SampleViewSet(viewsets.ModelViewSet): queryset = api_models.Sample.objects.all() serializer_class = api_serializers.SampleSerializer def list(self, request): return Response(status=status. HTTP_405_METHOD_NOT_ALLOWED) def create(self, request): return Response(status=status.HTTP_405_METHOD_NOT_ALLOWED)