Wykrywaj i wykluczaj wartości odstające w ramce danych Pandy

| | | |

Mam ramkę danych pandy z kilkoma kolumnami.

Teraz wiem, że niektóre wiersze są wartościami odstającymi na podstawie określonej wartości kolumny.

Na przykład

kolumna „Vol” zawiera wszystkie wartości z okolic 12xx, a jedna wartość to 4000 (odstająca).

Teraz chciałbym chciałbym wykluczyć te wiersze, które mają kolumnę Objętość w ten sposób.

Zasadniczo muszę więc umieścić filtr na ramce danych, tak aby wybrać wszystkie wiersze, w których wartości niektóre kolumny mieszczą się w, powiedzmy, 3 odchyleniach standardowych od średniej.

Jaki jest elegancki sposób na osiągnięcie tego?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method