Zmieniasz domyślne kodowanie Pythona?

| | | | | | | | | | |

Mam wiele problemów z „nie mogę zakodować” i „nie mogę dekodować” z Python podczas uruchamiania aplikacji z konsoli. Ale w Eclipse PyDev IDE, domyślne kodowanie znaków to UTF-8 i wszystko w porządku.

Szukałem wokół ustawienia domyślnego kodowania, a ludzie mówią, że Python usuwa sys.setdefaultencoding funkcja przy starcie i nie możemy jej użyć.

Jakie jest więc najlepsze rozwiązanie?