Nie udało się zainstalować pakietu Python Cryptography z PIP i setup.py

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gdy próbuję zainstalować pakiet Cryptography dla Pythona za pomocą pip install cryptography lub przez pobierając pakiet z ich stronie i uruchamiając python setup.py, otrzymuję następujący błąd:


D:AnacondaScriptspip-script.py uruchomiony 27.02.14 16:13:17 Pobieranie/rozpakowywanie kryptografii Pobieranie strony https://pypi.python.org /simple/cryptography/ Adresy URL do wyszukiwania wersji dla kryptografii: * https://pypi.python.org/simple/cryptography/ Analizowanie linków ze strony https://pypi.python.org/simple/cryptography/ Pomijanie https:// /pypi.python.org/packages/cp26/c/cryptography/cryptography-0.2-cp26-none-win32.whl#md5=13e5c4b19520e7dc6f07c6502b3f74e2 (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/), ponieważ jest nie jest kompatybilny z tym Pomijanie Pythona https://pypi.python.org/packages/cp26/c/cryptography/cryptography-0.2.1- cp26-none-win32.whl#md5=00e733648ee5cdb9e58876238b1328f8 (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/), ponieważ nie jest kompatybilny z tym Pomijaniem Pythona https://pypi.python.org/packages/cp27 /c/cryptography/cryptography-0.2-cp27-none-win32.whl#md5=013ccafa6a5a3ea92c73f2c1c4879406 (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/) ponieważ nie jest kompatybilny z tym Python Skipping https:// pypi.python.org/packages/cp27/c/cryptography/cryptography-0.2.1-cp27-none-win32.whl#md5=127d6a5dc687250721f892d55720a06c (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/), ponieważ nie jest kompatybilny z tym Pomijaniem Pythona https://pypi.python.org/packages/cp32/c/cryptography/cryptography-0.2-cp32-none-win32.whl#md5=051424a36e91039807b72f112333ded3 (z https://pypi.python. org/simple/cryptography/), ponieważ nie jest kompatybilny z tym Python Pomijanie https://pypi.python.org/packages/cp32/c/cryptography/cryptography-0.2.1-cp32-none-win32.whl#md5= 53f6f57db8e952d64283baaa14cbde3d (fr om https://pypi.python.org/simple/cryptography/), ponieważ nie jest kompatybilny z tym Pomijanie Pythona https://pypi.python.org/packages/cp33/c/cryptography/cryptography-0.2-cp33-none -win32.whl#md5=302812c1c1a035cf9ba3292f8dbf3f9e (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/) ponieważ nie jest kompatybilny z tym Pomijaniem Pythona https://pypi.python.org/packages/cp33/c/ cryptography/cryptography-0.2.1-cp33-none-win32.whl#md5=81acca90caf8a45f2ca73f3f9859fae4 (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/) ponieważ nie jest kompatybilny z tym Pythonem Znaleziono link https:// pypi.python.org/packages/source/c/cryptography/cryptography-0.1.tar.gz#md5=bdc1c5fe069deca7467b71a0cc538f17 (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/), wersja: 0.1 Znaleziono link https: //pypi.python.org/packages/source/c/cryptography/cryptography-0.2.1.tar.gz#md5=872fc04268dadc66a0305ae5ab1c123b (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/), wersja: 0.2 .1 Znaleziono link https://pypi.python.org/packages/s ource/c/cryptography/cryptography-0.2.tar.gz#md5=8a3d21e837a21e1b7634ee1f22b06bb6 (z https://pypi.python.org/simple/cryptography/), wersja: 0.2 Używająca wersji 0.2.1 (najnowsza wersja: 0.2. 1, 0.2, 0.1) Pobieranie z adresu URL https://pypi.python.org/packages/source/c/cryptography/cryptography-0.2.1.tar.gz#md5=872fc04268dadc66a0305ae5ab1c123b (z https://pypi.python. org/simple/cryptography/) Uruchamianie setup.py (path:c:userspacoappdatalocal emppip_build_Pacocryptographysetup.py) egg_info dla kryptografii pakietu W pliku dołączonym z c/_cffi_backend.c:7:0: c/misc_win32.h:225:23: błąd : dwa lub więcej typów danych w specyfikatorach deklaracji c/misc_win32.h:225:1: ostrzeżenie: bezużyteczna nazwa typu w pustej deklaracji [domyślnie włączone] c/_cffi_backend.c: W funkcji "convert_array_from_object": c/_cffi_backend.c: 1105:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1105:26: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: 1130:30 : ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1130:30: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1150:30 : ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1150:30: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji " convert_struct_from_object": c/_cffi_backend.c:1183:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1183:26: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra -args] c/_cffi_backend.c:1196:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1196:30: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra -args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cdata_repr": c/_cffi_backend.c:1583:13: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "L" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1583:13: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-dodatkowe-argumenty] c/_c ffi_backend.c:1595:9: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1595:9: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-dodatkowe-argumenty] c/ _cffi_backend.c: W funkcji "cdataowning_repr": c/_cffi_backend.c:1647:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1647:30: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "_cdata_get_indexed_ptr": c/_cffi_backend.c:1820:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend .c:1820:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1820:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend .c: W funkcji "_cdata_getslicearg": c/_cffi_backend.c:1872:26: ostrzeżenie: znak nieznanego typu konwersji "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1872:26: ostrzeżenie: znak nieznanego typu konwersji "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_bac kend.c:1872:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cdata_ass_slice": c/_cffi_backend.c:1951:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1951:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1951:26: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1969:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1969:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1969:30: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1983:22: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1983:22: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cdata_call": c/_cffi_backend .c:2367:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wfo rmat] c/_cffi_backend.c:2367:30: ostrzeżenie: format "%s" oczekuje argumentu typu "char *", ale argument 3 ma typ "Py_ssize_t" [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2367:30: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cast_to_integer_or_char": c/_cffi_backend.c:2916:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [- Wformat] c/_cffi_backend.c:2916:26: ostrzeżenie: format "%s" oczekuje argumentu typu "char *", ale argument 3 ma typ "Py_ssize_t" [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2916:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:2928:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2928:26: ostrzeżenie: format "%s" oczekuje argumentu typu "char *", ale argument 3 ma typ "Py_ssize_t" [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2928:26: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra -args] c/_cffi_backend.c: W funkcji „nowy_typ_tablicy”: c/_cffi_backend.c:3480:9: ostrzeżenie: brak znak typu konwersji wn "l" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:3480:9: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "b_complete_struct_or_union": c/_cffi_backend.c:3878:22: ostrzeżenie: znak nieznanego typu konwersji „z” w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:3878:22: ostrzeżenie: znak „z” nieznanego typu konwersji w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:3878:22: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik „<string>”, wiersz 17, w <module> Plik „c:userspacoappdatalocal emppip_build_Pacocryptographysetup.py”, wiersz 113, w sekcji <module> „build”: cffi_build, plik „D:Anacondalibdistutilscore.py”, wiersz 112, w konfiguracji _setup_distribution = dist = klass(attrs) Plik „builddist.win-amd64eggsetuptoolsdist.py”, wiersz 239, w pliku __init__ „builddist.win- amd64eggsetuptoolsdist.py”, wiersz 264, w pliku fetch_build_eggs Plik „builddist.win-amd64eggpkg_resources.py”, wiersz 580, w rozwiązaniu dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer) File_dist_xwin0008 -amd64eggpkg_resources.py", wiersz 818, w best_match zwróć self.obtain(req, installer) # spróbuj i pobierz/zainstaluj plik "builddist.win-amd64eggpkg_resources.py", wiersz 830, w celu uzyskania zwrotu instalatora (wymaganie) Plik "builddist .win-amd64eggsetuptoolsdist.py”, wiersz 314, w pliku fetch_build_egg „builddist.win-amd64eggsetuptoolscommandeasy_install.py”, wiersz 593, w pliku easy_install „builddist.win-amd64eggsetup_dist. -amd64eggsetuptoolscommandeasy_install. py”, wiersz 809, w pliku install_eggs „builddist.win-amd64eggsetuptoolscommandeasy_install.py”, wiersz 1015, w pliku build_and_install „builddist.win-amd64eggsetuptoolscommandeasy_install.py”, wiersz 1003, z intutils. błąd: polecenie „gcc” nie powiodło się ze statusem wyjścia 1 Pełne dane wyjściowe z polecenia python setup.py egg_info: W pliku dołączonym z c/_cffi_backend.c:7:0: c/misc_win32.h:225:23: błąd: dwa lub więcej typy danych w specyfikatorach deklaracji c/misc_win32.h:225:1: ostrzeżenie: bezużyteczna nazwa typu w pustej deklaracji [domyślnie włączone] c/_cffi_backend.c: W funkcji "convert_array_from_object": c/_cffi_backend.c:1105:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1105:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1130:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1130:30: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla f ormat [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1150:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1150:30: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla format [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "convert_struct_from_object": c/_cffi_backend.c:1183:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend. c:1183:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1196:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend. c:1196:30: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cdata_repr": c/_cffi_backend.c:1583:13: ostrzeżenie: nieznany znak typu konwersji " L" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1583:13: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1595:9: ostrzeżenie: nieznany znak typu konwersji " z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1595:9: ostrzeżenie: za m dowolne argumenty dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cdataowning_repr": c/_cffi_backend.c:1647:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c /_cffi_backend.c:1647:30: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "_cdata_get_indexed_ptr": c/_cffi_backend.c:1820:26: ostrzeżenie: nieznana konwersja wpisz znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1820:26: ostrzeżenie: nieznana konwersja wpisz znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1820:26: ostrzeżenie: za dużo argumenty dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "_cdata_getslicearg": c/_cffi_backend.c:1872:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/ _cffi_backend.c:1872:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1872:26: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-dodatkowe-argumenty] c/ _cffi_backend.c: W funkcji „cdata_ass_slice”: c/_ cffi_backend.c:1951:26: ostrzeżenie: znak nieznanego typu konwersji "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1951:26: ostrzeżenie: znak nieznanego typu konwersji "z" w formacie [-Wformat] c/ _cffi_backend.c:1951:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:1969:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/ _cffi_backend.c:1969:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1969:30: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-dodatkowe-argumenty] c/ _cffi_backend.c:1983:22: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:1983:22: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-dodatkowe-argumenty] c/ _cffi_backend.c: W funkcji "cdata_call": c/_cffi_backend.c:2367:30: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2367:30: ostrzeżenie: format "% s” oczekuje argumentu typu „char *”, ale argument 3 ma typ „Py_ssize_t” [-Wf ormat] c/_cffi_backend.c:2367:30: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "cast_to_integer_or_char": c/_cffi_backend.c:2916:26: ostrzeżenie : nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2916:26: ostrzeżenie: format "%s" oczekuje argumentu typu "char *", ale argument 3 ma typ "Py_ssize_t" [- Wformat] c/_cffi_backend.c:2916:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c:2928:26: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [- Wformat] c/_cffi_backend.c:2928:26: ostrzeżenie: format "%s" oczekuje argumentu typu "char *", ale argument 3 ma typ "Py_ssize_t" [-Wformat] c/_cffi_backend.c:2928:26: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "nowy_typ_tablicy": c/_cffi_backend.c:3480:9: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "l" w formacie [- Wformat] c/_cffi_backend.c:3480:9: ostrzeżenie: zbyt wiele argumentów dla formatu [-Wformat-e xtra-args] c/_cffi_backend.c: W funkcji "b_complete_struct_or_union": c/_cffi_backend.c:3878:22: ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:3878:22 : ostrzeżenie: nieznany typ konwersji znak "z" w formacie [-Wformat] c/_cffi_backend.c:3878:22: ostrzeżenie: za dużo argumentów dla formatu [-Wformat-extra-args] Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik „<string>”, wiersz 17, w <module> Plik „c:userspacoappdatalocal emppip_build_Pacocryptographysetup.py”, wiersz 113, w sekcji <module> „build”: cffi_build, plik „D:Anacondalibdistutilscore.py”, wiersz 112, w konfiguracji _setup_distribution = dist = klass(attrs) Plik „builddist.win-amd64eggsetuptoolsdist.py”, wiersz 239, w pliku __init__ „builddist.win- amd64eggsetuptoolsdist.py”, wiersz 264, w pliku fetch_build_eggs Plik „builddist.win-amd64eggpkg_resources.py”, wiersz 580, w rozwiązaniu dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer) File_dist_xwin0008 -amd64eggpkg_resources.py", wiersz 818, w best_match zwróć self.obtain(req, installer) # spróbuj i pobierz/zainstaluj plik "builddist.win-amd64eggpkg_resources.py", wiersz 830, w celu uzyskania zwrotu instalatora (wymaganie) Plik "builddist .win-amd64eggsetuptoolsdist.py”, wiersz 314, w pliku fetch_build_egg „builddist.win-amd64eggsetuptoolscommandeasy_install.py”, wiersz 593, w pliku easy_install „builddist.win-amd64eggsetup_dist. -amd64eggsetuptoolscommandeasy_install. py”, wiersz 809, w pliku install_eggs „builddist.win-amd64eggsetuptoolscommandeasy_install.py”, wiersz 1015, w pliku build_and_install „builddist.win-amd64eggsetuptoolscommandeasy_install.py”, wiersz 1003, z intutils. błąd: komenda "gcc" nie powiodła się z kodem zakończenia 1 --------------------------------------- - Sprzątanie... Usuwanie tymczasowego katalogu c:userspacoappdatalocal emppip_build_Paco... Polecenie python setup.py egg_info nie powiodło się z kodem błędu 1 w c:userspacoappdatalocal emppip_build_Pacocryptography Informacje o wyjątku: Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik "D:Anacondalibsite-packagespip-1.5.4-py2 .7) .prepare_files(finder, force_root_egg_info=self.bundle, bundle=self.bundle) Plik „D:Anacondalibsite-packagespip-1.5.4-py2.7.eggpip eq.py”, wiersz 1229, w pliku ready_files req_to_install.run_egg_info() „D:Anacondalibsite-packagespip-1.5.4-py2.7.eggpip eq.py”, wiersz 325, w run_egg_info command_desc="python setup.py egg_info") Plik „D:Anacondalibsite-packagespip-1.5.4-py2. 7.eggpiputil.py", wiersz 697, w call_subprocess % (command_desc, proc.returncode, cwd)) Błąd instalacji: Polecenie python setup.py egg_info nie powiodło się kod błędu 1 w c:userspacoappdatalocal emppip_build_Pacocryptography 

Znalazłem inne posty o błędach egg_info (tutaj i tutaj), ale dostarczone tam rozwiązania nie rozwiążą mojego problemu. Ponadto mogę zainstalować inne pakiety przez PIP.

PIP w wersji 1.5.4 setuptools w wersji 2.2