Mnożenie wektorów macierzy numpy

| | | | | | | | | |

Kiedy mnożę dwie numpy tablice rozmiarów (nxn)*(nx 1), otrzymuję macierz rozmiaru (nxn). Zgodnie z normalnymi regułami mnożenia macierzy, oczekiwany jest wektor (nx 1), ale po prostu nie mogę znaleźć żadnych informacji o tym, jak to się robi w module Numpy Pythona.

Nie chcę zaimplementować go ręcznie, aby zachować szybkość działania programu.

Przykładowy kod pokazano poniżej:

a = np.array([[ 5, 1 ,3], [1, 1 ,1], [1, 2 ,1]]) b = np. tablica([1, 2, 3]) drukuj a*b>>> [[5 2 9] [1 2 3] [1 4 3]] 

Chcę:

print a*b >> ; [16 6 8]