Jak naprawić: „UnicodeDecodeError: kodek „ascii” nie może „odkodować bajtu”

| | | | | | | | | | | | | | | | |
as3:~/ngokevin-site# nano content/blog/20140114_test-chinese.mkd as3:~/ngokevin-site# wok Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik "/usr/local/bin/ wok", wiersz 4, w pliku Engine() "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/wok/engine.py", wiersz 104, w pliku init self.load_pages() "/usr/local /lib/python2.7/site-packages/wok/engine.py", wiersz 238, w load_pages p = Page.from_file(os.path.join(root, f), self.options, self, renderer) File " /usr/local/lib/python2.7/site-packages/wok/page.py", wiersz 111, w pliku z_pliku page.meta["treść"] = plik page.renderer.render(page.original) "/usr /local/lib/python2.7/site-packages/wok/renderers.py", wiersz 46, w renderowaniu zwracają plik markdown(plain, Markdown.plugins) "/usr/local/lib/python2.7/site-packages /markdown/init.py", wiersz 419, w markdown zwraca plik md.convert(text) "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/markdown/init.py", wiersz 281, źródło konwersji = unicode(source) UnicodeDecodeError: kodek „ascii” nie może zdekodować bajtu 0xe8 na pozycji 1: ordina Nie jestem w zasięgu(128). -- Uwaga: Markdown akceptuje tylko wejście Unicode! 

Jak to naprawić?

W niektórych innych statycznych aplikacjach blogowych opartych na Pythonie chiński post może być publikowany z powodzeniem. Na przykład ta aplikacja: http://github.com/vrypan/bucket3. Na mojej stronie http://bc3.brite.biz/ chiński post może zostać pomyślnie opublikowany.