Importuj wiele plików csv do pand i połącz je w jedną ramkę DataFrame

| | | | | | | |

Chciałbym wczytać kilka plików csv z katalogu do pand i połączyć je w jedną dużą ramkę DataFrame. Nie byłem jednak w stanie tego rozgryźć. Oto, co mam do tej pory:

import glob import pandas as pd # get data file names path =r"C:DRODCL_rawdata_files" filenames = glob.glob(path + "/*.csv ") dfs = [] for filename w nazwach plików: dfs.append(pd.read_csv(filename)) # Połącz wszystkie dane w jedną ramkę DataFrame big_frame = pd.concat(dfs, ignore_index=True) 

Wydaje mi się, że potrzebuję pomocy w pętli for???