ImportError: import numpy.core.multiarray nie powiódł się

| | | | | | | | | | | | | | | |

Próbuję uruchomić ten program

zaimportuj czas importu cv2 cv.NamedWindow("camera", 1) capture = cv.CaptureFromCAM(0) podczas gdy True: img = cv .QueryFrame(capture) cv.ShowImage("kamera", img) if cv.WaitKey(10) == 27: przerwij cv.DestroyAllWindows() 

Ale mam problem z numpy, używam pyschopy wraz z opencv. Problem, który ciągle otrzymuję, to ten raport o błędzie:

RuntimeError: moduł skompilowany z API w wersji 7, ale ta wersja numpy to 6

Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie):

Plik „C:UsersJohnDocumentsEyeTrackingProgramsGetImage.py”, wiersz 1, w

import cv2  

ImportError: nie udało się zaimportować numpy.core.multiarray

Mam numpy-1.6.1-py2.7 w folderze psychopy, jestem po prostu zdezorientowany, ponieważ co jest nie tak?

Edytuj (usunięta odpowiedź)

Następujące polecenie

pip install -U numpy 

pomaga rozwiązać problem blem: nie można załadować numpy.core.multiarray.