Wykonywanie wielowierszowych instrukcji w jednowierszowym wierszu poleceń?

|

Używam Pythona z -c do wykonania jednowierszowej pętli, np.:

$ python -c "for r in range(10): print "rob"" 

To działa dobrze. Jednak jeśli zaimportuję moduł przed pętlą for, otrzymuję błąd składni:

$ python -c "import sys; for r in range(10): print "rob"" Plik "<string>", wiersz 1 import sys; for r in range(10): print "rob" ^ SyntaxError: nieprawidłowa składnia 

Masz pomysł, jak można to naprawić?

Ważne jest dla mnie, aby to było jednowierszowe, abym mógł umieścić go w pliku Makefile.