Jak pisać do istniejącego pliku Excela bez nadpisywania danych (za pomocą pand)?

| | | | | | | | | | |

Używam pand do pisania do pliku Excela w następujący sposób:

import pandas writer = pandas.ExcelWriter("Masterfile.xlsx") data_filtered.to_excel(writer, "Main", cols=["Różnica1", "Różnica2"]) writer.save() 

Plik główny.xlsx zawiera już wiele różnych zakładek. Jednak nie zawiera jeszcze „Głównego”.

Pandy poprawnie zapisuje do arkusza „Główne”, niestety usuwa również wszystkie inne karty.