np.mean() vs np.average() w Pythonie NumPy?

| | | | | |

Zauważyłem, że

In [30]: np.mean([1, 2, 3]) Out[30]: 2.0 In [31]: np.average([1 , 2, 3)) Out[31]: 2.0 

Powinny być jednak pewne różnice, ponieważ w końcu są to dwie różne funkcje.

Jakie są między nimi różnice?