Czytaj dane pliku bez zapisywania ich w Flask

| | | | | | | | | |

Piszę swój pierwszy wniosek o kolbę. Mam do czynienia z przesyłaniem plików i zasadniczo chcę odczytać dane / zawartość przesłanego pliku bez zapisywania go, a następnie wydrukować na wynikowej stronie. Tak, zakładam, że użytkownik zawsze przesyła plik tekstowy.

Oto prosta funkcja przesyłania, której używam:

@app.route("/upload/ ", method=["GET", "POST"]) def upload(): if request.method == "POST": file = request.files["file"] if file: filename = secure_filename(file.filename) file.save(os.path.join(app.config["UPLOAD_FOLDER"], filename)) a = "przesłany plik" return render_template("upload.html", data = a) 

W tej chwili zapisuję plik, ale potrzebuję tej zmiennej „a” do przechowywania treści/danych pliku .. jakieś pomysły?