Czy możesz wymienić argumenty słów kluczowych, które otrzymuje funkcja?

| | | | | | | |

Mam dict, który muszę przekazać klucz/wartości jako argumenty słów kluczowych.. Na przykład..

d_args = {"kw1": "value1", "kw2": "value2"} example(**d_args) 

To działa dobrze, ale jeśli w dyktacie d_args są wartości, które nie są akceptowane przez przykładowa funkcja, oczywiście umiera. Powiedzmy, że przykładowa funkcja jest zdefiniowana jako def example(kw2):

To jest problem, ponieważ nie kontrolować albo generowanie funkcji d_args, albo funkcji przykład. Oba pochodzą z modułów zewnętrznych, a przykład akceptuje tylko niektóre słowa kluczowe -argumenty z dict..

Idealnie bym po prostu zrobił

parsed_kwargs = feedparser.parse(the_url) valid_kwargs = get_valid_kwargs(parsed_kwargs, valid_for = PyRSS2Gen.RSS2) PyRSS2Gen .RSS2(**valid_kwargs) 

Prawdopodobnie po prostu odfiltruję werdykt z listy prawidłowych argumentów słów kluczowych, ale zastanawiałem się: Czy istnieje sposób na graficznie wymienić argumenty słów kluczowych, które przyjmuje konkretna funkcja?