Czy możesz wymienić argumenty słów kluczowych, które otrzymuje funkcja?

| | |

Mam dict, który muszę przekazać klucz/wartości jako argumenty słów kluczowych.. Na przykład..

d_args = {"kw1": "value1", "kw2": "value2"} example(**d_args) 

To działa dobrze, ale jeśli w dyktacie d_args są wartości, które nie są akceptowane przez przykładowa funkcja, oczywiście umiera. Powiedzmy, że przykładowa funkcja jest zdefiniowana jako def example(kw2):

To jest problem, ponieważ nie kontrolować albo generowanie funkcji d_args, albo funkcji przykład. Oba pochodzą z modułów zewnętrznych, a przykład akceptuje tylko niektóre słowa kluczowe -argumenty z dict..

Idealnie bym po prostu zrobił

parsed_kwargs = feedparser.parse(the_url) valid_kwargs = get_valid_kwargs(parsed_kwargs, valid_for = PyRSS2Gen.RSS2) PyRSS2Gen .RSS2(**valid_kwargs) 

Prawdopodobnie po prostu odfiltruję werdykt z listy prawidłowych argumentów słów kluczowych, ale zastanawiałem się: Czy istnieje sposób na graficznie wymienić argumenty słów kluczowych, które przyjmuje konkretna funkcja?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method