Podstawowe pobieranie plików http i zapisywanie na dysku w Pythonie?

| | | | |

Jestem nowy w Pythonie i przeglądałem w tej witrynie pytania i odpowiedzi, aby uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Jednak jestem początkującym i trudno mi zrozumieć niektóre rozwiązania. Potrzebuję bardzo podstawowego rozwiązania.

Czy ktoś mógłby wyjaśnić proste rozwiązanie „Pobieranie pliku przez http” i „Zapisywanie na dysk, w systemie Windows”?

Nie jestem też pewien, jak używać modułów Shutil i OS.

Plik, który chcę pobrać, ma mniej niż 500 MB i jest plikiem archiwum .gz. Jeśli ktoś może wyjaśnić, jak wyodrębnić archiwum i wykorzystać również zawarte w nim pliki, byłoby świetnie!

Oto częściowe rozwiązanie, które napisałem z różnych odpowiedzi :

import żądań import systemu operacyjnego import Shutil globalny zrzut def download_file(): globalny zrzut url = "http://randomsite.com/file.gz" file = requests.get(url, stream =True) dump = file.raw def save_file(): globalna lokalizacja zrzutu = os.path.abspath("D:folderfile.gz") z open("file.gz", "wb") jako lokalizacja: Shutil.copyfileobj (zrzut, lokalizacja) del dump 

Czy ktoś mógłby wskazać błędy (poziom początkujący) i wyjaśnić są jakieś łatwiejsze metody, aby to zrobić?

Dzięki!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method