Iterowanie przez katalogi za pomocą Pythona

| |

Muszę przejrzeć podkatalogi danego katalogu i wyszukać pliki. Jeśli otrzymam plik, muszę go otworzyć, zmienić zawartość i zastąpić go własnymi wierszami.

Próbowałem tego:

import os rootdir ="C: /Users/sid/Desktop/test" dla podkatalogu, katalogów, plików w os.walk(katalog główny): dla pliku w plikach: f=open(plik,"r") lines=f.readlines() f.close() f=open(file,"w") dla linii w liniach: newline = "Nie, nie jesteś" f.write(newline) f.close() 

ale otrzymuję błąd. Co ja robię źle?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method