Django: Niewłaściwie skonfigurowana: ustawienie SECRET_KEY nie może być puste

| | | | | | | | | |

Próbuję skonfigurować wiele plików ustawień (programowanie, produkcja, ..), które zawierają niektóre ustawienia podstawowe. Jednak nie może się to udać. Kiedy próbuję uruchomić ./manage.py runserver otrzymuję następujący błąd:

(cb)[email protected] /srv/www/cb $ ./ manage.py runserver Nieprawidłowo skonfigurowany: ustawienie SECRET_KEY nie może być puste. 

Oto mój moduł ustawień:

(cb)[email protected] /srv/www/cb/cb/settings $ ll łącznie 24 -rw- rw-r--. 1 klimat klimat 8230 2 października 02:56 base.py -rw-rw-r--. 1 klimat klimat 489 2 października 03:09 development.py -rw-rw-r--. 1 klimat klimat 24 października 2 02:34 __init__.py -rw-rw-r--. 1 clime clime 471 2 października 02:51 production.py 

Ustawienia podstawowe (zawierają SECRET_KEY):

(cb)[email protected] /srv/www /cb/cb/settings $ cat base.py: # Podstawowe ustawienia Django dla projektu cb. import django.conf.global_settings jako defaults DEBUG = False TEMPLATE_DEBUG = False INTERNAL_IPS = ("127.0.0.1",) ADMINISTRATORZY = ( ("clime", "[email protected]"), ) MENEDŻEROWIE = BAZY DANYCH ADMINISTRATORÓW = { "default ": { #"ENGINE": "django.db.backends.postgresql_psycopg2", # Dodaj "postgresql_psycopg2", "mysql", "sqlite3" lub "oracle". "ENGINE": "django.db.backends.postgresql_psycopg2", "NAME": "cwu", # Lub ścieżka do pliku bazy danych, jeśli używasz sqlite3. "USER": "clime", # Nie używane z sqlite3. "PASSWORD": "", # Nie używane z sqlite3. "HOST": "", # Ustaw jako pusty ciąg dla hosta lokalnego. Nie używany z sqlite3. "PORT": "", # Ustaw jako domyślny ciąg pusty. Nie używany z sqlite3. } } # Lokalna strefa czasowa dla tej instalacji. Możliwości wyboru można znaleźć tutaj: # http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_zones_by_name # chociaż nie wszystkie opcje mogą być dostępne we wszystkich systemach operacyjnych. # W środowisku Windows należy ustawić strefę czasową systemu. TIME_ZONE = "Europa/Praga" # Kod języka dla tej instalacji. Wszystkie opcje można znaleźć tutaj: # http://www.i18nguy.com/unicode/language-identifiers.html LANGUAGE_CODE = "en-us" SITE_ID = 1 # Jeśli ustawisz to na False, Django dokona pewnych optymalizacji, aby nie # aby załadować machinę internacjonalizacji. USE_I18N = False # Jeśli ustawisz to na False, Django nie będzie formatować # dat, liczb i kalendarzy zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi. USE_L10N = False # TODO: ustaw to jako prawdziwe i zwyczajowe wprowadzanie daty i godziny DATE_INPUT_FORMATS = defaults.DATE_INPUT_FORMATS + ("%d %b %y", "%d %b, %y") # + ("25 października 13", " 25 Oct, 13") # Jeśli ustawisz to na False, Django nie będzie używać dat i czasów uwzględniających strefę czasową. USE_TZ = True # Bezwzględna ścieżka systemu plików do katalogu, w którym będą przechowywane pliki przesłane przez użytkownika. # Przykład: "/home/media/media.lawrence.com/media/" MEDIA_ROOT = "/srv/www/cb/media" # URL, który obsługuje media dostarczane z MEDIA_ROOT. Upewnij się, że używasz końcowego ukośnika #. # Przykłady: "http://media.lawrence.com/media/", "http://example.com/media/" MEDIA_URL = "/media/" # Bezwzględna ścieżka do katalogu, do którego powinny być zbierane pliki statyczne. # Nie umieszczaj niczego w tym katalogu; przechowuj swoje pliki statyczne w # podkatalogach apps" "static/" oraz w STATICFILES_DIRS. # Przykład: "/home/media/media.lawrence.com/static/" STATIC_ROOT = "/srv/www/cb/static" # Prefiks adresu URL dla plików statycznych. # Przykład: "http://media.lawrence.com/static/" STATIC_URL = "/static/" # Dodatkowe lokalizacje plików statycznych STATICFILES_DIRS = ( # Umieść tutaj ciągi, takie jak "/home/html/static" lub "C :/www/django/static". # Zawsze używaj ukośników, nawet w systemie Windows. # Nie zapomnij użyć ścieżek bezwzględnych, a nie względnych. ) # Lista klas szukających, które wiedzą, jak znaleźć pliki statyczne w # różnych lokalizacjach .STATICFILES_FINDERS = ( "django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder", "django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder", # "django.contrib.staticfiles.finders.DefaultStorageFinder", ) # Uczyń to unikalnym i nie rób tego." dzielić się nim z nikim. SECRET_KEY = "8lu*6g0lg)9z!ba+a$ehk)xt)x%rxgb$i1&amp;022shmi1jcgihb*" # Lista callables, które wiedzą, jak importować szablony z różnych źródeł. TEMPLATE_LOADERS = ( "django.template.loaders.filesystem.Loader", "django.template.loaders.app_directories.Loader", # "django.template.loaders.eggs.Loader", ) TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = ( "django.contrib.auth .context_processors.auth", "django.core.context_processors.request", "django.core.context_processors.debug", "django.core.context_processors.i18n", "django.core.context_processors.media", "django.core .context_processors.static", "django.core.context_processors.tz", "django.contrib.messages.context_processors.messages", "web.context.inbox", "web.context.base", "web.context.main_search ", "web.context.enums", ) MIDDLEWARE_CLASSES = ( "django.middleware.common.CommonMiddleware", "django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware", "django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware", "django.contrib .auth.middleware.AuthenticationMiddleware", "django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware", "watson.middleware.SearchContextMiddleware", "debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware ", "middleware.UserMemberMiddleware", "middleware.ProfilerMiddleware", "middleware.VaryOnAcceptMiddleware", # Odkomentuj następną linię, aby zapewnić prostą ochronę przed atakami typu clickjacking: # "django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware", ) ROOT_URLCONF = "cb.urls" # Wykropkowana ścieżka Pythona do aplikacji WSGI używanej przez serwer uruchomieniowy Django. WSGI_APPLICATION = "cb.wsgi.application" TEMPLATE_DIRS = ( # Umieść tutaj ciągi, takie jak "/home/html/django_templates" lub "C:/www/django/templates". # Zawsze używaj ukośników, nawet w systemie Windows. # Don "nie zapomnij użyć ścieżek bezwzględnych, a nie względnych."/srv/www/cb/web/templates", "/srv/www/cb/templates", ) INSTALLED_APPS = ( "django.contrib.auth", "django .contrib.contenttypes", "django.contrib.sessions", "django.contrib.sites", "django.contrib.messages", "django.contrib.staticfiles", "south", "grappelli", # musi być przed admin "django.contrib.admin", "django.contrib.admindocs", "endless_pagination", "debug_toolbar", "djangoratings", "watson", "web", ) AUTH_USER_MODEL = "web.User" # Przykładowa konfiguracja logowania Jedynym namacalnym # logowaniem wykonywanym przez tę konfigurację jest wysyłanie e-maila do # administratorów witryny o każdym błędzie HTTP 500, gdy DEBUG=False. # Zobacz http://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/logging # więcej szczegółów na temat dostosowywania konfiguracji logowania. LOGOWANIE = { "version": 1, "disable_existing_loggers": False, "filters": { "require_debug_false": { "()": "django.utils.log.RequireDebugFalse" } }, "formatters": { "standard": { " format" : "[%(asctime)s] %(levelname)s [%(name)s:%(lineno)s] %(message)s", "datefmt" : "%d/%b/%Y % H:%M:%S" }, }, "handlers": { "mail_admins": { "level": "ERROR", "filters": ["require_debug_false"], "class": "django.utils.log .AdminEmailHandler" }, "null": { "level":"DEBUG", "class":"django.utils.log.NullHandler", }, "logfile": { "level":"DEBUG", "class" :"logging.handlers.RotatingFileHandler", "filename": "/srv/www/cb/logs/application.log", "maxBytes": 50000, "backupCount": 2, "formatter": "standard", }, "console":{ "level":"INFO", "class":"logging.StreamHandler", "formatter": "standard" }, }, "loggers": { "django.request": { "handlers": ["mail_admins"], "level": "BŁĄD", "propagate": Prawda, }, "django": { "handlers":["console"], "propagate": Prawda, "level":"OSTRZEŻENIE" , }, "django.db.backends": { "handlers": ["console"], "level": "DEBUG", "propagate": False, }, "web": { "handlers": ["console", "logfile"], "level": "DEBUG", }, }, } LOGIN_URL = "login" LOGOUT_URL = "wyloguj" #ENDLESS_PAGINATION_LOADING = """ # <img src="/static/web/img/preloader.gif" alt="loading" style="margin:auto"/> #""" ENDLESS_PAGINATION_LOADING = """ <div class="spinner small" style="margin:auto"> <div class="block_1 spinner_block small"></div> <div class="block_2 spinner_block small"></div> <div class="block_3 spinner_block small"></div> </div> """ DEBUG_TOOLBAR_CONFIG = { "INTERCEPT_REDIRECTS": Fałsz, } import django.template.loader django.template.loader.add_to_builtins("web.templatetags.cb_tags") django.template.loader.add_to_templatearytags("." ) WATSON_POSTGRESQL_SEARCH_CONFIG = "public.english_nostop" 

Jeden z plików ustawień:

(cb)[email protected] /srv/www/cb/cb/ ustawienia $ cat development.py z bazy import * DEBUG = True TEMPLATE_DEBUG = True ALLOWED_HOSTS = ["127.0.0.1", "31.31.78.149"] DATABASES = { "default": { "ENGINE": "django.db.backends. postgresql_psycopg2", "NAME": "cwu", "USER": "clime", "HASŁO": "", "HOST": "", "PORT": "", } } MEDIA_ROOT = "/srv/www/ cb/media/" STATIC_ROOT = "/srv/www/cb/static/" TEMPLATE_DIRS = ( "/srv/www/cb/web/templates", "/srv/www/cb/templates", )  

Kod w manage.py:

(cb)[email protected] /srv/www/cb $ cat manage.py #!/ usr/bin/env import python import sys if __name__ == "__main__": os.environ.setdefault („DJANGO_SETTINGS_MODULE”, „cb.settings.development”) z django.core.management import execute_from_command_line execute_from_command_line(sys.argv) 

Jeśli dodam z importu podstawowego * do /srv/www/cb/cb/settings/__init__.py (który poza tym jest pusty), magicznie zaczyna działać, ale nie rozumiem dlaczego. Ktoś mógłby mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? To musi być jakaś magia modułu Pythona.

EDYTUJ: Wszystko również zacznie działać, jeśli usunę tę linię z base.py

django.template.loader.add_to_builtins("web.templatetags.cb_tags") 

Jeśli usunę ten wiersz z web.templatetags.cb_tags, również zaczyna działać:

z niekończącej się_paginacji.templatetags importuj bez końca 

Wydaje mi się, że to dlatego, że w końcu prowadzi do

z django.conf import settings PER_PAGE = getattr(settings, "ENDLESS_PAGINATION_PER_PAGE", 10) 

Więc tworzy to dziwne cykliczne rzeczy i gra się kończy.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method