Opakowania Python OpenCV2 (cv2), aby uzyskać rozmiar obrazu?

| | | | |

Jak uzyskać rozmiar obrazu w opakowaniu cv2 w Pythonie OpenCV (numpy). Czy istnieje poprawny sposób na zrobienie tego, inny niż numpy.shape(). Jak mogę go uzyskać w tych wymiarach formatu: (szerokość, wysokość) lista?