OSError: [Errno 2] Brak takiego pliku lub katalogu podczas korzystania z podprocesu Pythona w Django

| | | | | | | | | | | | | | |

Próbuję uruchomić program, aby wykonać kilka wywołań systemowych w kodzie Pythona za pomocą subprocess.call(), który generuje następujący błąd:

Traceback (większość ostatnie połączenie: plik „<console>”, wiersz 1, w <module> Plik "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", wiersz 493, w wywołaniu zwrotnym Popen(*popenargs, **kwargs).wait() Plik "/usr/lib/python2.7/subprocess.py" , wiersz 679, w __init__ errread, errwrite) Plik "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", wiersz 1249, w _execute_child podnieś child_exception OSError: [Errno 2] Brak takiego pliku lub katalogu 

Mój rzeczywisty kod Pythona wygląda następująco:

url = "/media/videos/3cf02324-43e5-4996-bbdf-6377df448ae4.mp4" real_path = "/home/chanceapp /webapps/chanceapp/chanceapp"+url fake_crop_path = "/home/chanceapp/webapps/chanceapp/chanceapp/fake1"+url fake_rotate_path = "/home/chanceapp/webapps/chanceapp.chanceapp/fake2"+url crop = "ffmpeg - i %s -vf "%(rzeczywista_ścieżka)+"crop=400:400:0:0 "+ "-strict -2 %s"%(fałszywa_ścieżka) obrót = "ffmpeg -i %s -vf "%(fałszywa_ścieżka) +"transpose=1 "+"%s"%(fake_rotate_path) move_rotated = "mv"+" %s"%(fake_rotate_path)+" %s"%(real_path) delete_cropped = "rm "+"%s"%( fake_crop_path) #wywołania systemowe: subprocess.call(crop) 

Czy mogę uzyskać odpowiednią poradę, jak rozwiązać ten problem?