Jak mogę przekonwertować JSON na CSV?

| | | | | | | | | | | | |

Mam plik JSON, który chcę przekonwertować na plik CSV. Jak mogę to zrobić w Pythonie?

Próbowałem:

import json import csv f = open("data.json ") data = json.load(f) f.close() f = open("data.csv") csv_file = csv.writer(f) dla pozycji w danych: csv_file.writerow(item) f.close() 

Jednak to nie zadziałało. Używam Django i otrzymany błąd to:

`file" obiekt nie ma atrybutu "writerow"` 

Następnie spróbowałem:

import json import csv f = open("data.json") data = json.load(f ) f.close() f = open("data.csv") csv_file = csv.writer(f) dla pozycji w danych: f.writerow(item) # ‚Üê zmienione f.close() 

Otrzymuję błąd:

`sequence oczekiwane` 

Przykładowy plik json:

[{ „pk”: 22, „model”: „auth.permission”, „fields”: { „codename”: „add_logentry”, „nazwa” ;: „Can add log entry”, „content_type”: 8 } }, { „pk”: 23, „model”: „auth.permission”, „fields”: { „codename”: „change_logentry”, „nazwa”: „Może zmienić wpis w dzienniku” , „content_type”: 8 } }, { „pk”: 24, „model”: „auth.permission”, „fields”: { „codename”: „delete_logentry”, „name” : „Może usunąć wpis dziennika”, „typ_treści”: 8 } }, { „pk”: 4, „model”: „auth.permission”, „fields”: { „codename”: „ „dodaj_grupę”, „nazwa”: „Może dodać grupę”, „typ_treści”: 2 } }, { „pk”: 10, „model”: „auth.permission”, „pola”: { „kryptonim”: „dodaj_wiadomość”, „nazwa”: „Może dodać wiadomość”, „typ treści”: 4 } } ]