ImportError: brak modułu o nazwie pip

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OS: Mac OS X 10.7.5 Python w wersji: 2.7.5

Zainstalowałem setuptools 1.0 z ez_setup.py z https://pypi.python.org/pypi/setuptools Następnie pobieram pip.1.4.1 pkg z https://pypi.python.org/pypi/pip/1.4.1.

Uruchom (sudo) instalacja Pythona setup.py w iTerm pokazuje, że

uruchomiona instalacja uruchomiona bdist_egg uruchomiona egg_info zapisuje wymagania do pip.egg-info/requires .txt zapisywanie pip.egg-info/PKG-INFO zapisywanie nazw najwyższego poziomu do pip.egg-info/top_level.txt zapisywanie zależności_linków do pip.egg-info/dependency_links.txt zapisywanie punktów wejścia do pip.egg-info/entry_points Ostrzeżenie .txt: manifest_maker: nie znaleziono standardowego pliku „setup.py” odczytywanie pliku manifestu „pip.egg-info/SOURCES.txt” zapisywanie pliku manifestu „pip.egg-info/SOURCES.txt” instalowanie kodu biblioteki do build/bdist .macosx-10.6-in tel/egg uruchomiony install_lib ostrzeżenie: install_lib: "build/lib" nie istnieje -- nie ma modułów Pythona do zainstalowania tworząc build/bdist.macosx-10.6-intel/egg creation build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG -INFO kopiowanie pip.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO kopiowanie pip.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO kopiowanie pip.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO kopiowanie pip.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO kopiowanie pip.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO kopiowanie pip.egg-info/requires.txt -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO kopiowanie pip.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO tworzenie "dist/pip-1.4.1-py2.7.egg" i dodawanie do niego "build/bdist.macosx-10.6-intel/egg" usuwanie " build/bdist.macosx-10.6-intel/egg" (i wszystko pod nim) Przetwarzanie pip-1.4.1-py2.7.egg usuwanie "/Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages /pip-1.4.1-py2.7.egg" (i wszystko pod nim) tworząc /Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/pip-1.4.1-py2.7.egg Rozpakowywanie pip-1.4.1-py2.7.egg do /Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages pip 1.4.1 jest już aktywną wersją w easy-install.pth Instalowanie skryptu pip do /Users/dl/Library/Python/2.7/bin Instalowanie skryptu pip-2.7 w /Users/dl/Library/Python/2.7/bin Zainstalowane /Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/ pip-1.4.1-py2.7.egg Zależności przetwarzania dla pip==1.4.1 Zakończone zależności przetwarzania dla pip==1.4.1 

Następnie wprowadziłem pip install, komunikat o błędzie wyglądał tak

Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): plik "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pip", wiersz 9, w <module> load_entry_point("pip==1.4.1", "console_scripts", "pip")() Plik "build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/pkg_resources.py", wiersz 357, w pliku load_entry_point "build/bdist .macosx-10.6-intel/egg/pkg_resources.py”, wiersz 2394, w pliku load_entry_point „build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/pkg_resources.py”, wiersz 2108, podczas ładowania ImportError: Brak modułu o nazwie pip 

Ktoś, kto spotkał się wcześniej z tym samym problemem i może udzielić mi wskazówek, jak go rozwiązać?