Sprawdź, czy ciąg kończy się jednym z ciągów z listy

| | | | | | | |

Jaki jest pythoniczny sposób pisania następującego kodu?

extensions = [.mp3",".avi"] file_name = "test.mp3" dla rozszerzenia w rozszerzeniach: jeśli file_name.endswith(extension): #do stuff 

Mam niejasną pamięć, że można uniknąć jawnej deklaracji pętli for i zapisać ją w < warunek code>jeśli. Czy to prawda?