UnicodeDecodeError podczas odczytu pliku CSV w Pandas za pomocą Pythona

| | | | | | | | | | | | | |

Uruchamiam program, który przetwarza 30 000 podobnych plików. Losowa ich liczba zatrzymuje się i wyświetla ten błąd...

Plik „C:Importersrcdfmanimporter.py”, wiersz 26, w import_chr dane = pd.read_csv(ścieżka pliku, nazwy=pola) Plik „C:Python33libsite-packagespandasioparsers.py”, wiersz 400, w parser_f return _read(ścieżka_lub_bufora, kwds) Plik „C:Python33siparsers-pakiety. py”, wiersz 205, w _read return parser.read() Plik „C:Python33libsite-packagespandasioparsers.py”, wiersz 608, w read ret = self._engine.read(nrows) Plik „C:Python33libsite-packagespandasioparsers. py”, wiersz 1028, w read data = self._reader.read(nrows) Plik „parser.pyx”, wiersz 706, w pandas.parser.TextReader.read (pandasparser.c:6745) Plik „parser.pyx” ;, wiersz 728, w pandas.parser.TextReader._read_low_memory (pandasparser.c:6964) Plik „parser.pyx”, wiersz 804, w pandas.parser.TextReader._read_rows (pandasp arser.c:7780) Plik „parser.pyx”, wiersz 890, w pandas.parser.TextReader._convert_column_data (pandasparser.c:8793) Plik „parser.pyx”, wiersz 950, w pandas.parser.TextReader. _convert_tokens (pandasparser.c:9484) Plik „parser.pyx”, wiersz 1026, w pandas.parser.TextReader._convert_with_dtype (pandasparser.c:10642) Plik „parser.pyx”, wiersz 1046, w pandas.parser. TextReader._string_convert (pandasparser.c:10853) Plik „parser.pyx”, wiersz 1278, w pandas.parser._string_box_utf8 (pandasparser.c:15657) UnicodeDecodeError: kodek „utf-8” nie może zdekodować bajtu 0xda na pozycji 6: nieprawidłowy bajt kontynuacji 

Źródło/tworzenie tych plików pochodzą z tego samego miejsca. Jaki jest najlepszy sposób na poprawienie tego, aby kontynuować importowanie?