Python Pandy łączą tylko niektóre kolumny

| | | | |

Czy można połączyć tylko niektóre kolumny? Mam DataFrame df1 z kolumnami x, y, z i df2 z kolumnami x, a, b, c, d, e, f itd.

Chcę połączyć dwie ramki DataFrame na x, ale chcę tylko scalić kolumny df2.a, df2.b - nie całą DataFrame.

Wynikiem byłby DataFrame z x, y, z, a, b.

Mógłbym połączyć, a następnie usunąć niechciane kolumny, ale wygląda na to, że istnieje lepsza metoda.