Jak dodać niestandardowe pole do ciągu formatu dziennika Pythona?

| | | | | | | | | |

Mój bieżący ciąg formatu to:

formatter = logging.Formatter("%(asctime)s : %(message)s") 

i chcę dodać nowe pole o nazwie nazwa_aplikacji, które będzie miało inną wartość w każdym skrypcie zawierającym ten program formatujący.

import logging formatter = logging.Formatter(" %(asctime)s %(app_name)s : %(message)s") syslog.setFormatter(formatter) logger.addHandler(syslog) 

Ale nie jestem pewien, jak przekazać wartość nazwa_aplikacji do rejestratora w celu interpolacji do ciągu formatu.Oczywiście mogę sprawić, aby pojawiła się w komunikacie dziennika, przekazując ją za każdym razem, ale jest to bałagan.

I" próbowałem:

logging.info("Komunikat dziennika", app_name="myapp") logging.info("Komunikat dziennika", {"app_name", "myapp"}) logging.info („Komunikat dziennika”, „myapp”) 

ale żadna nie działa.