Czy istnieje sposób na automatyczne dostosowanie szerokości kolumn programu Excel za pomocą pandas.ExcelWriter?

| | |

Poproszono mnie o wygenerowanie kilku raportów programu Excel. Obecnie dość intensywnie używam pand do moich danych, więc naturalnie chciałbym użyć metody pandas.ExcelWriter do generowania tych raportów. Problemem są jednak stałe szerokości kolumn.

Kod, który mam do tej pory, jest dość prosty. Powiedzmy, że mam ramkę danych o nazwie "df":

writer = pd.ExcelWriter(excel_file_path, engine="openpyxl") df.to_excel(writer, sheet_name="Summary")  

Przeglądałem kod pand i tak naprawdę nie widzę żadnych opcji ustawiania szerokości kolumn. Czy istnieje we wszechświecie sztuczka, która sprawia, że kolumny automatycznie dopasowują się do dane?Czy jest coś, co mogę zrobić po fakcie z plikiem xlsx, aby dostosować szerokość kolumn?

(Używam biblioteki OpenPyXL i generuję pliki .xlsx - jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie.)

Dziękuję.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method